MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Rővid nap
A nap megint leszálla,
Elvégezte futását;
Sátort az ég*
Jav. ebből: megint
csinála.
Fonván setét lakását.

Igy hunyik eletűnk*
életűnk
el.
Melly most ragyog kőrűllünk
És végre mindenünkel
Gyász éjtzakába dűlűnk

Az élly komor homájja
Ismét ki tud derulni*
derülni
Mihelyt az ég királya
Keletre fog kerülni.

De oh, ha a mi fényünk
Már egyszer éjjelen jár,
Nincsen tovább reményünk
Felvirradás felől már.

Míg hát az ég kinyitja
Örömre hajnalunkat,
S az éj be nem borítja
Örökre víg napunkat:

Éljünk, barátink, e szép,
Kies világ ölébe,
Mert majd az éjjel itt lép,
Borít setét ködébe.