MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A Rövid nap és hosszú éjj.
1. A nap megint le szálla
El vegezé*
végezé
futását
Sátort az ég tsinála
Fonván setét lakását

2. Igy hunyik életünk el
Melly most ragyog körűlünk
És végre mindenünkel
Gyász éjtzakába*
A k g-ből jav.
dűlünk

3. Az élly komor homállya
Ismét ki tud derűlni
Mihellyt*
<Mihelyt> Mihellyt Az áth. szó elé írva.
az ég Királlya
Keletre fog kerülni

4. De oh ha a’ mi fénnyünk
Már egyszer éjjelen jár
Nintsen tovább reményünk
Fel virradás felöl már.

5. Mig hát az ég ki nyittya
Örömre hajnalunkat
’s az éj*
Jav. ebből: ély
bé nem borittya
Örökre vig napunkat

6. Éllyünk barátim e’ szép
Kies Világ ölébe
Mert majd az éjjel itt lép
Borit setét ködébe