MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A Rővid Nap és hosszu Éjj.
*
Az első sor előtt + jel.
A nap megint le szálla
El végezé futását
Sátort az ég tsinála
Fonván setét lakását

Igy hunyik életűnk el
Melly most ragyog kőrűlűnk
És végre mindenűnkel
Gyász éjszakába dűlűnk

Az Éj komor homálya
Ismét ki tud derűlni
Mi hellyt az Ég Királya
Keletre fog kerűlni

De oh ha a’ mi Fenyűnk
már edgyszer éjjelen jár
Nintsen tovább reményűnk
Fel virradás felől már.

Mig hát az Ég ki nyitja
Őrőmre hajnalunkat
’s Az Éj bé nem boritja
Őrőkre vig napunkat

Éljűnk barátim e szép
Kies világ őlébe
Mert majd az éjjel itt lép
Borit setét kődébe.