MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Propositio. Panaszolkodik egy mindenbe szerentsétlen de igaz lelkü ember.
Majd hogy kéttségbe nem estem
A bút nem birhattya testem
Ront pusztít Pandora nagyonn
Pixisével majd tsapa*
E valószínűleg hibás szóalakra nézve ld. CsÖM. I. 478. 4.
agyonn
Szülöm bük*
búk
árjai vala
Minden kedv töllem el hala
Már tsak pusztit veszedelem
Bár égböl a’ segedelem
Kűldessék nem sokat a’ tész
Mert minden mostoha nállunk
Söt minden tölle el is vész
Mellyt nem bírván soha vállunk
Tsak a’ bú árja tsatázik
Már rajtam bánatok álnak
És könnyel már szemem azik*
ázik
’S a’ búk szivembe le szálnak.