MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Propositio Exundatio aquarum
Mikor már sokára
A’*
<a’>
föld határára
Már ár viz nem érkeze
A’ zöld vetésekre
Barna Ligetekre
Kék Isten nem férkeze

Jupiter haragja
Aquilot nogattya
Jöjjön gyors lépésekkel
Essöket mindenröl
Északról ugy Délröl
Hajtson lehellésekkel

Az esső már tsorog
Eg*
Ég
mormolva zorog
Tsattog már mindenfelé
Patakok is nyelik
Essöket ugy telik
Érkezik a’ viz elé

De hogy jobban tellyen
’s Több vizet föld nyejjen
Notust is már hivattya
Hogy vizes szárnyával
Nedves szakállával
A Földet igy ásztattya

Küld a’ Kék Istenhez
Kedves Testvérjihez
Hogy külgye a’ szeleket
Kik tengert zavarják
’s Fenekig*
Jav. ebből: Fenekik
kavarják
’s öntsék el a’ földeket

Igy minden állatot
Kit a’ Föld fogadott
A Halál torkába ejt
Mert itt van a Halál
Kit akárhol talál
A föld gyomrába el rejt.

De majdan végtére
Sokak kérésére
Meg szán Juno*
Jav. ebből: juno
*
<szolgája>
bennünket
Vizeket oszlattya
’s A Földet szárasztya
Hejre hozza kedvünket