MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Propositio. Gloria calcar habet.
Nézd sarkantyú által e̕ *
Jav. ebből: a’
katona alatt
Szép pelly paripája millyen nagyon szalatt
Bár kemény zablája rontsolta a’ száját
Még is ugrálással hagyta el tanyáját
Bár a’ kertet nöjjék fel a’ durva gyomok
Még is ki tettzenek a’ szép liliomok
Igy Laurus koszorút igen nehéz fűzni
A bajt a’ bánatot sokszor el kell üzni
De Gloria szivét egésszen meg hattya
Bízik mert Apollo jo akaró attya
Ki ámbár*
Az m sor fölötti betoldás.
merűl is*
<a’>
veszéllyes*
Az es utólag betoldva.
örvenybe*
örvénybe
Bár feje tsugged*
tsügged
már a’ kinos veszéllybe
Még is bátorsággal fog nehéz dolgához
Tsak hogy juthasson el a’ fel tett tzéljához
Bár sok töviss ösvényt kelletik meg hágni
Sok ellenségeit bátor szivvel vágni
Nem retteg hanem megy mig tsak vége nintsen
Bár keze ’s labai*
lábai
legyenek bilintsen
A Pindusnak járkál nem tsak a’ szélébe
Hanem vigassággal dombol közepébe,
Nem retteg boreás kemény hidegetöl*
hidegétöl
Nem fél viperának leg nagyobb mérgétől
Ditséretért semmit nem fél vinni végbe
Nagy nevével tsak hogy mehessen az egbe.*
égbe