MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A’ Poétának nem kell kints, tsak edgy friss kert.
*
A vers első hat versszaka nem Csokonaitól származik, a 25. sor mellett a bal oldalon + jel áll, a jobb oldalon pedig Dict. megjegyzés.
7. Ugyan tehát mit érsz azzal
’s Mi hasznod e’ munkában
Hogy kintseid nagy halmazzal
Gyűjtőd bé a’ ládában

8. A’ te szivednek bálvánnya
A fősvénység Angyala
Bokros gondok kőzőtt hánnya
Nints étele s’ itala.

9. Te a’ Királyok udvarát
Éhen és szomjan lesed
A’ nagyok tsalárd pitvarát
Sziv szakadva keresed.

10. A’ kevéllyeknek lábait
Őrvendezve tsokolod
’s Ezzel hijjánosságait
Érdemidnek potolod.

11. Te nem sajnálsz mászni porban
Masoknak*
Másoknak
rabja lenni
Tsak szabad légyen edgy sorban
A’ tőbb kopokkal menni.

12. Ekképpen nyert érdemeid
Ruháidra varratod
Szolgaságod szép jeleit
Azokon fitogatod

13. A’ gazdag paszamántokkal
Láttatol jelenteni
Hogy tőbb paszamántosokkal
Tartozunk betsűlleni.

14. Azért fellengős palotát
Rakattz a’ felhők kőzőtt
A’ mellyben bibort ’s tafotát
A’ más világ kőtőzőtt.

15. A’ szegénytől grátiádat
Sok gráditsra emeled
Tőle*
tölled ért. sz. em.
készűlt palotádat
’s Még magad is tiszteled.

16. De: légyen ez a’ szerentse
Légyen tiéd barátom
Sorsom az ég ettől mentse
Menti is a’ mint látom

17. Edgy hellyhez nem kőtelezem
Én győnyőrkődésemet
’s Igy magam le nem vetkezem
’s Szabados tettzésemet.

18. Minden a’ mi tsak szépiti
Az egész természetet
Bennem a’ gondot enyhiti
Melly rab szijjára vetett.

19. Az éneklő madarkákkal
A’ szép napot tisztelem
’s A tsendes Etéziákkal
Éleszgetem kebelem.

20. Ha sétálok szép utamon
Liliomon sétálok
Kevélységgel a’ Salamon
Ditsősségén járkálok.

21. A hegyek hűss forrásai
Lelkem fel ébreszhetik
Ezt a’ Királyok borai
O! ezt ritkán tehetik.

22. Édes Anya a’ természet
A’ bujaság mostoha
Ez leg tőb szőr el Enyészet
Az nem változik soha.

23. A’ győnyőrűség karjait
Itt ki nyujtja énnékem
’s Pengetvén lantom hurjait
Lelkesiti énekem.