MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
16. Quem Dii oderunt; Praeceptorem fecerunt.
*
A vers eleje nem Csokonaitól származik, a 21. sor (11-es számmal jelölt sorpár) előtt a lap szélén ez áll: „+ Dictat. +” (az első + tollal, a második ceruzával írva), innen folytatódik a Csokonai-féle kidolgozással.
11. Ha a’ leg keményeb bűntetés helyében
Azt tette volt Horátz hajdan edgy versében
12. Leg nagyobb bűntetést a’ kik érdemlenek
Jol lakásul edgy pár fok hagymát egyenek;
13. Ha az igaz Lelkű ’s Jo Polissenesnek
A’ kő vágásnál is nehezebben esnek
14. A’ Dyonisius verseit ditsérni
’S Jo szivét edgy Tyran vad lelkéhez mérni
15. Ha Scáliger kinek tiszteljűk hamvait
A’ Léleknek minden unalmit ’s kinjait
16. Edgy kurta Lexicon ki tsinálá[sá]ban*
tsinálában Ért. sz. em.
Nem félt bé foglalni hajdan edgy summában
17. Talán engemet sem itélnek hazudni
Ha minden lélek tőrt ebbe fogok tudni
18. Hogy a’ kit a’ reá fel busult Istenek
Edgyszer Praeceptori névvel bűntettenek
19. Talál edgy sok szeres bűntetés sorára
Holtig vétkezhetik ennek rovássára
20. Mellyet a’ végezés jol tudván eleve
Dyonisiusra illy végezést teve
21. Hogy sok vétkeiért már eleget tégyen
Ugy hogy Corinthusnak Praeceptora légyen
*
A következő négy sor két halvány ferde vonallal utólag áthúzva.
22. Ha XVIdik Lajos fel támadna
Pártosinak egyéb bűntetést nem adna
23. Hanem holtigvalo Praeceptorrá tenné
Szenvedését rajtok igy bőven ki venné
24. A’ Praeceptorságot én akképp képzelem
Hogyha benne őrőm rozsátskait lelem
25. Ez is a’ tőbbitől kitsit kűlőmbőzőtt
Nővén bogáts koro ’s őrdőg szekér kőzőtt.
26. Sokan âzért járják apollo templomát
Hogy a’ Pinduson is lássuk őkőr nyomát
27. Tsak azért keresik Pegasus vizeit
Hogy fel turkálhassák Kristálly szin tsepjeit
28. Kűlőmben barom is ha ezt nem tapossa
Nem fog ki tettzeni majd ugy az okossa.