MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Propositio Quem Dii oderunt Praeceptorem fecerunt
Ha a leg kemenyebb*
keményebb
bűntetés hellyébe
Azt tette volt hajdan Horatz egy versébenn
Leg nagyobb bűntetés[t]*
bűntetés Másolási hiba, ért. sz. em.
a kik érdemlenek
Jol lakásúl egy pár fog hagymát egyenek
Ha az igaz lelkü jo Polixenesnek
A kövágásnál is nehezebben esnek
A Dionizius verseit ditsérni
’s Jo szivet*
szívét
egy Tirann vad lelkéhez mérni
Ha Scaliger kinek tisztelik hanvait
A léleknek minden únalmit ’s kinnyait
Egy kurta lexicon ki tsinalásabann
Nem fél[t]*
l Másolási hiba, ért. sz. em.
bé foglalni hajdan egy summaban*
summában
Talán engemet sem itélnek hazudni
Ha minden lélek tört ebbe fogok*
fognak Másolási hibáról lehet szó, a fognak alak nem illik a mondatba, ért. sz. em. A Szatmárnémeti-gyűjtemény megfelelő helyén szintén a fogok alak szerepel.
tudni
Hogy a’ kit a’ rea*
reá
fel búsúlt Istenek
Egyszer Praeceptori névvel buntettenek*
büntettenek
Talált egy sok szeres bűntetés sorára,
Holtig vétkezhetik annak rovássára
Mellyet a’ vegezés jól tudván eleve
Dionisiusra illy végezést teve
Hogy sok vétkeiert*
vétkeiért
már eleget tégyen
Ugy hogy Corinthusnak Praeceptora légyen
*
A következő négy sor utólag külön is le van húzva, ugyanazzal a tintával, amivel a vers többi része.
Ha Tizen negyedik*
A k g-ből jav.
Lajos fel támadna
Partosinak*
Pártosinak
egyéb buntetést*
büntetést
nem adna
Hanem holtig valo Praeceptorrá tenné
Szenvedesit rajtok igy bövenn ki venné
A. Praeceptorsagot én akképp kébzelem
Hogy ha benne öröm rósátskait lelem
Ez is a’ többitül kitsit kulömbözött*
külömbözött
Növén bogáts koro ’s ördög szekér között
Sokann azért járják Apollo templomat*
templomát
Hogy az Pindusonn is lásson ökör nyomát
Tsak azért keresik Pegazus Vizeit
Hogy fel turkálhassák kristáj szin tsepjeit
Külömben barom is ha ezt nem tapossa
Nem fog ki tettzeni majd így az okossa.