MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Egy Varos le irása.
A mord Merkurius szárnyainn repűltem
A Fekete tenger partyára le űltem
A Habok mormolva verik a’ kö szirtot
De ezek tsufolván mellyet*
Jav. ebből: mellyek
ki nem irtott
Meg*
Még
a’ dühös habok mérgek*
mérkek Tollhiba.
’s irigységek,
Ámbár akár meddig tartott dühösségek.*
<irigységek> dühösségek Az áth. szó fölé írva.
Nem messzire láttam ott egy roppant várost
Sok szegény Királlynak igen nagyon károst
A honnan az agyúk*
ágyúk
zúgván közelgettek
Mellyeknek gyomraik halállal töltettek
A*
Az Ért. sz. em.
sok rakás bombi repűlt mindenfelé
Melly az egész határt egesszen*
egésszen
el telé
Bé mentem a’ várba a’ hol meg ütköztem
Mert sok kintsek között majd el tévejedtem
Draga*
Drága
temjént visznek ennek oltárára*
oltálára Másolási hiba, em.
*
<Es>
Sok*
Jav. ebből: sok
ajándékokat emelnek számára*
Az m olvhtl. betűből jav.
Űl az Achmet Zultán kevéj tronusábann
Gyönyörködik szeme sok tzifraságabann*
tzifraságábann
Lába alatt hever tündöklő ezüstye
Mellyre sohajt fel dult sok városok fustye*
füstye
Sok Drágaságoknak e város hazája.
Az egész világnak mert ez[t]*
ez Másolási hiba, ért. sz. em.
szojja szája
A Palotájára mesterség tzifráját
Tekozlá*
Tékozlá Jav. ebből: Tegozlá
a’ szépség rá a’ frizúráját
Te nagy kevejj*
kevéjj
Császár kinek bűnös karja
Öl ront pusztít ’s vérrel a’ Földet takarja
Kitől függ sokaknak mind élte ’s halála
Boldog ki kedvébe hellyet jol talála