MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A’ Poëtai felvidulás.
Mit nyájaskodtz? bánat*
<?>
’s akarod magadat
Kedveltetni nállam nem éred tzelodat*
tzélodat
Retteg engem a’ bú ’s szomorúság kerűl
Még a’ mélly bánat*
banát em.
is en*
én
kőrűltem örűl
Hadjatok hát béket*
békét
nekem oh bánatok
Mert nállatok nélkűl mással mulathatok
Bár igyekszel nyomni le mélly bánat árja
De nem, mert vig öröm a’ szívemet járja
Bár igyék a’ bal sors Erisnek borába
Még is bé nem férhet Musák táborába
Músák zabolázák minden dűhősségét
’s A bánat meg tartya hozzájok hűségét
Mert Pallás őrzi ezt egész erejével
Táplájja ezt Phebus kellemes tejével
A Músák táborát bánat meddig rontod*
Jav. ebből: rondod
Bár kemény erődet egésszen ki*
Jav. ebből:
ontod
De nem árthattz semmit bár meddig probálod
Az öröm tsatáját tudom ki nem állod
Bár szorja az átkot szomorúság szája
Ellene áll néki az orom*
öröm
bástyája.