MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[A’ Fösvény]
*
A vers fölött ez áll:
A Publ[ico] P.[raeceptore] Cs[okonai] M[ihály] Dict.[ata].De eadem Pro[positi]one.
A szám előtt ceruzával egy + jel.
1. Esmérek én edgy vént, ki az?*
Utólag beszúrva.
neve nintsen:
Régen el adta már eztet is a’ kintsen
2. Sőt még birt is vêle magába tartotta
Mert mondani másnak ingyen sajnállotta
3. Űl pénzes ládáján sovány ábrázattal
Tisztelvén Mammonát őrők áldozattal;
4. Most is sohajtásit azért hármaztatja:
Bérben a’ levegőt hogy ki nem adhatja.
5. Imádo szemekkel néz rakás pénzére
Neheztel hogy tágas házába bé fér e’
6. A’ bus gond bé esett ortzájiba hever,
Mérget kedveltető kintseiből*
Jav. ebből: kintseib[en]
kever
7. Olly sárgák ortzája sóvárgo gődrei
Mint arannyára vert Királyok Képei
8. Mint a’ sirbol fel jőtt rémitő halottak
Mellyekről minden hust Párkák le fosztottak
9. Edgy homályos felhő kovállyog*
<jár-lebeg> kovállyog Az áth. szavak fölé írva.
felette;
Ezt a’ sohajtások gőze terjesztette.
10. Itt űl, ’s hányván vetvén saját számadását
Nyőgve*
Nnyőgve em.
kárhoztatja szőrnyű pazérlását
„11. Balgatag! (igy kiált,*
<)>
tekintvén az eget,)
„Lám tsak edgy rővid Nap*
Az N n-ből jav.
mennyit el veszteget!
„12. Ma tsak 800 forint jőtt bé a’ Cassában:
„Még is 90 pénzt adtam ki hijjában.
„13. Azonban melly szőrnyű károm kővetkeze:
(Itt jajgat, ’s fejére, kutsolodik keze)
„14. Melly szőrnyű kár. – edgy szél kedvem el rablotta
„Lantornás ablakom ketté szakasztotta.
15. Igy tűnődik: ’s most is neheztel reátok
Hogy a’ versre ingyen lehetett thémátok.