MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Ugyan erröl a’ Fosvényröl
Esmérek*
A -re az é fölé beszúrva, a k olvashatatlan betűből jav.
én egy vént, ki az – ? – neve nintsen
Régen el adta már eztet is a’ kintsen
Sőt mig birt is vele magába tartotta
Mert mondani másnak igen sajnállotta
Űl pénzes ládáján sovány ábrázattal
Tisztelvén Mammonát*
Az M m-ből jav.
örök*
Tévedésből kétszer leírva, em.
áldozattal*
álzozattal em.
Most is sohajtásit azért hármaztattya
Berben*
Bérben
a’ levegőt hogy ki nem adhattya
Imádo szemekkel néz rakás pénzére
Neheztel hogy tágas házaba*
házába
bé fér-e
A bús gond bé esedt ortzájába hever
Mérget kedveltetö kintseiből kever
Mellyeknek olly sárgák sovárgó gődrei
Mint az aranyra vert Királlyok képei
Mint a’ sirbol fel jőtt rémitő halottak
Mellyekről minden húst Párkák lefosztottak
Egy homájos felhő kovájog felette
Ezt a’ sóhajtások gőzi sűritette
Itt űl ’s hanyván*
hányván
vetvén saját szám adását
nyögve kárhoztattya szörnyü pazerlását
„Balgatag (igy kiált*
<)>
tekintvén az eget)
„Lám tsak eggy rövid nap mennyit elveszteget
„Ma*
Az M olvhtl. betűből jav.
tsak nyoltz száz forint jött bé a’ Cassába
„Még is kilentzven pénzt*
pénz<?e>t
adtam ki hijába
„Azomba! melly szörnyű károm következe:
(Itt jajgat ’s fejere*
fejére
kutsolodik keze)
„Melly szornyű*
szörnyű em.
kár egy szél kedvem el rablotta
„Lantornás ablakom ketté szakasztotta.
Igy tűnődik: ’s most is neheztel reátok
Hogy ő rolla ingyen verset irhatatok.*
irhatátok

Esmérek én egy Vént.*
A V v-ből jav.
A pont vesszőből jav.
Ki*
A K k-ból jav.
az – ? – neve nintsen
Régen el adta már eztet is a’ kintsen
Sőt mig birt is vele magába tartotta
Mert mondani másnak ingyen*
Jav. ebből: igen, ill. utólag az egész szó aláhúzva.
sajnállotta*
E sor után ψ jel áll, jelezvén, hogy ide kerül a betoldás a 94a lapról.
*
A 94a lapon kezdődnek az autográf kidolgozású Toldalékok (a lap felső sarkában autográf számozással 8. lap), az első sor előtt Ψ jel, utána következik az utólag betoldott 6 sor.
Hol lakik? Ott látszik ama’*
<Eggy Ház van ott a’> Ott látszik ama’ Az áth. szavak fölé írva.
Kapu megett,
*
<Mellyet>
Eggy*
Eggy Az E e-ből jav.
ház, mellyet náddal önnön maga szegett.
Van két Palotája a’ Piatz Utszába,
De azt a’*
<Zsid>
Rátzoknak adta árendába.*
A következő sor le van húzva: <Maga itt kutzorog e’ kis Vityillóba>
Maga e’ Kúnyhóba éhezve kutzorog
’S Elméjébe*
<magába> Elméjébe Az áth. szó fölé írva.
mindig a’ Drágaság forog.*
A sor végén egy 3.-as szám áll, ami az utólag betoldott sorpárok számát jelöli.
Űl pénzes ládáján sovány ábrázattal
Tisztelvén Mammonát örök*
örök <örök> A szó tévedésből kétszer volt leírva, a megismételt alak áthúzva.
áldozattal*
Jav. ebből: álzozattal
A bús gond bé esedt ortzájába hever
Mérget kedveltetö kintseiből kever
*
<Mellyeknek>
Olly*
Az O o-ból jav.
sárgák ortzája*
Utólag a sor fölé betoldva.
sovárgó gődrei
Mint aranyára*
<az> aranyára Az á utólagos betoldás.
vert Királlyok képei
Mint a’ sirbol fel jőtt rémitő halottak
Mellyekről a’ Párkák*
a’ Párkák Utólag a sor fölé betoldva.
mindent*
mindent <húst Párkák> A t utólagos betoldás.
lefosztottak*
A következő két sor lehúzva:
< Egy homájos felhő lebeg körülödte > Az utolsó két szó fölött: <kovájog felette>
<Ezt a’ sóhajtások gőzi sűritette>
Utána ψ jel áll, utalva a betoldásra.
*
E sorpár eredeti helye előtt ψ áll, jelezvén az áthelyezést.
Most is azért sohájt*
sóhajt em.
és dúl fúl magába
*
<sohajtásit azért hármoztattya> azért sohajt és dúl fúl magába Az áth. szavak fölé írva.
*
<Bérben a’ levegot hogy ki nem adhattya> Mért nem adhatja az áert árendába. Az áth. sor fölé írva.
Mért nem adhatja az áért árendába.*
A következő két sor lehúzva:
<Imádo szemekkel néz rakás pénzére
Neheztel hogy tágas házaba bé fér-e>
’S Öszve calculálván*
<Itt ül ’s hanyván vetvén> ’S Öszve calculálván Az áth. szavak fölé írva.
saját szám adását
Nyögve*
A Ny ny-ből jav.
kárhoztattya szörnyü pazerlását
„Balgatag (igy kiált tekintvén az eget)
„Lám tsak eggy rövid Nap*
A N n-ből jav.
mennyit elveszteget
„Ma tsak 60 arany*
<nyoltz száz forint> 60 arany Az áth. szavak fölé írva.
jött bé a’ Cassába
„Még is kilentzven pénzt adtam ki hijába
„Azomba! melly szörnyű károm következe:
(Itt jajgat ’s fejére kutsolodik keze)
„Melly szornyű*
szörnyű em.
kár!*
A ! utólagos betoldás.
egy szél kedvem el rablotta
„Lantornás*
Jav. ebből: Lantorna
ablakom ketté szakasztotta.
Igy tűnődik: ’s talán ezért is sajnálja ő,*
<most is neheztel reátok> Fölé: talán <feje ezért is fő> Az áth. szavak fölé: ezért is sajnálja ő,
Hogy versbenn ingyen ’s potomra jött elő.*
<ő rolla ingyen verset irhatatok> Fölé: versbenn <ím> ingyen ’s potomra jött elő.
E sor alatt megjegyzés: Lásd a’ többit a’ Toldalékokban pag. 8. sub ψ