MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Győri József – Csokonai Vitéz Mihálynak
Debrecen, ?1800-1803.

1. Visa est Sacrata veneranda scientia rerum Proferre
Aethereum Theologiae caput. Vaj mir ! ! !
2. Örvendjél Phoebusoknak szentelt tábor etc.
3. Élj vígan érdemeddel a’ boldogság karjain etc.
4. Szomorú Ihatok Tütüs Keresztyének Meg borosodott Atyánkfiai Bachusban!
5. Heliconi ligetei a’ Muzsáknak etc.
6. Jerke Ferke éltessen a’ Freyer etc.
7. Kis Ferentz Nagy Ferentz Kík Ferentz etc.
8. Falataimat elegyes borhajtással etc.
9. Virgilius 1ő Eclogájának Deák trávestálása etc.
10. Constántzinapoly le írása
11. A’ Tzigány
12. Magyar Gavallér
13. A’ Bekesség
14. Vérengező Jámbussaid Daloljanak etc.
15. Ti Páphusonn nyitott katzér etc.
16. A vidám természetű poëta;
17. A morte homines semper tantundem absumus
18. Az árvízről
19. Vélnéd hogy a’ nyalkánn pirosló etc.
20. Libertas optima rerum
21. Eljöttetek hát oh Haza Naggyai.
22. A’ Rövid nap ’s hosszú éjj.
23. Chloë Dafnishoz
24. Szerelmes fogadás
25. Egy kesergő Magyar
26. A’ Tavaszhoz
27. Amyntás és Laura a’ fák között
28. A’ Vers Szépítő
29. Miért ne innánk
30. Édes Rabság
31. A’ Szerelmes Szemek
32. A patyolat
33. A’ Poëtákba lakó Istenség
34. Szerelmes panaszok
35. A’ Távolról kínzó
36. Az Ég ’s a’ Csillagok.
37. Esdeklő Bíztatás
38. Az emésztő Tűz
39. A’ meg ivott Ámor
40. Az el menetel
41. A’ Fársáng bútsúzó szavai
42. Quem Dii oderunt praeceptorem etc.
43. A’ Vén asszony *
Utána áthúzott sor következik, amely azonos a 17. tétellel.

Ennél több nintsen, tudom ugyan hogy ezekből is van egynehány a’ D. Muzsába, de tsak ki akartam mind szedni a’ rips rapsból a’ mennyi találtathatik. Fazekasnak mondottam hogy kűldje le az Almanakot, ígérte hogy most le kűldi.
JGy. mk.