MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Szeles Sándor – Csokonai Vitéz Mihálynak
Kecskemét, 1805. január 2.

Elöttem csak Munkairol esmeretes Ur.
nekem Kedves Jo akaró Uram!

Azon Tiz Exemplárok közzül, amellyeket Szeles Jósef Öcsém Uramnak, erga distractionem, Kezéhez küldött, most hevenyibe Hetet el adtunk, Mellyeknek árát itt occludálva 7 ftokba, Szappanos Laszló Uramtol az Urnak által küldünk. A’ meg maradtakat is hogy minel hamarabb distrahálhassuk, azon leszünk, ’s el kelvén azonoknak Arrokat is adandó jo alkalmatossággal kezehez fogjuk az Urnak szolgaltatni. Fijamnak Leveléböl ertettem hogy az Urnak változó egéssége van; azt salynálom, ’s kivánom hogy az Ur I[ste]n ezen Uj Esztendőbe, regi friss Egességit az Urnak ujra adja meg, ’s azt allandóan tartsa fenn, szivessen kivánom. Sajnálom hogy Debreczenbe Létemkor az Urhoz Szerencsém nem lehetett, leg alább Fijamnak alázatos recomendatioját személyessen tehettem vólna az Urnál, mellyet most csak ezen sietve irt Levelembe tehetek. Mihez képpest alazatossan installom az Urat ne salynálja ötet szemmel tartani, és a’ mennyire lehet minden jókba, vagy jókra Kormanyozni. En is minden Jokba lehető, ’s tölem ki telhetö Szolgalatjára az Urnak magamat le kötelezvén, további esmerőssebb Barácságába ajanlott maradok
Az Urnak

Kkeméten 2a Januar.
1805.
mindenkori kész szolg.
Szeles Sándor.

[Címzés:]

Az Urnak
Csokonai Vitez Mihály Urnak
Nékem különös Jo Akaró Nagy Uramnak
tisztelettel ajánlom
Debreczenbe.

P.S. Feleségem az Aszszony Csokonaine Aszszonnak számára, a’ mit lehetett a’ kivánt Asszú szilvaból kivánt küldeni. Melly ugyan csak effective el is küldödött Kimiti Ur által jol lehet Fijamnak masodszor irt Levelembe annak el vitele eránt contrariumot irtam, de csak ugyan el küldödött.