MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak
Debrecen, 1804. december 6.
d. 6 Xbr. 804.

Barátom! Én a’ Metszőknek 30 Rftig levék adóssává: nékem ma indúlnom kellett, magad itthonn nem voltál, a’ Senior hírtelen úgy tevé le érttem a’ Közöns. Cassából, hogy jövő Keddre néki viszszatérítem. Kérlek, Édes Barátom, tedd le tehát*
tehát Az első t h-ból javítva.
helyettem a’ Seniornak; jön nekem Vásárig, vagy Vásárra annyi pénzem az Exemplárjaim’ árrából, hogy téged kielégíthetlek. Most is a’ miket a’ Supplicánsok béhoztak, a’ patika nyelte el. Már az orvoslásom 50 f. felé jár. Most is azért megyek Deretskére*
Deretskére A második r b-ből javítva.
, hogy mivel sem otthonn a’ magunk’ házánál, sem másutt a’ Városban, Curámhoz szűkséges Commoditással nem lehetek: ott egy szobát, és szolgálatomra egy fiút és öregasszonyt fogadván, a’ Doctor intézése szerént, fogyatkozás nélkűl vitethessem az orvoslás’ rendét. A’ Metszők’ szívessége eránt pedig háládatlan lettem volna, ha illy szorgos útjokra, illy kevés pénzek mellett én is hátramaradást szerzettem volna nékiek. Készebb lettem volna a’ Chremeseket Nagy interessel megkínálni, mint ezt tselekedni. Te is, Barátom, könnyíts azon kevés summával sorsomon, ’s betsűletemen. Ha szűkséged lenne Vásárig is a’ pénzre, kész lennék nékedis mástól kérve megadní.

[Címzés:]

A Msieur
Mons. Gabriele de Nagy,
mon ami bien éstimé