MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Új Péter – Csokonai Vitéz Mihálynak
Karcag, 1804. november 2.

Drága Úr!

A’ mit fogadtam vólt, azt tellyesitettem is mindjárt akkor, hanem ebbe el hibáztam vólt a’ dolgot, hogy ez nem jutva eszembe, hogy az Úrnak az akaratja az, hogy ha mind el nem kőltek az exemplárok, tehát azok a’ mellyek el nem költek személy szerént Compareáljanak Debreczenbe. Most tehát az Úrnak egész Levelét közölvén Varró Úrral, azt feleli hogy az exemplárokból négy el költ, a’ tőbbeket, ha tsak a’ meg essőzött idő miatt, alkalmatosság lesz be fogja kűldeni a’ jövő héten vagy ha akkor nem, mihelyt tsak lehet.
Egyebaránt szerentsémnek tartom hogy ezen dologba, bár nem éppen szerentsés szolgálatjára lehettem az Úrnak, a’ ki tapasztalt szeretetébe magamat továbbra is ajjanlván maradok

Kardszag 2a 9br. 1804.
kkszolgája ’s barátja
Úÿ
mp.

[Címzés:]

Kardszag.
a Monsieur
Monsieur Michel de Csokonai
tres celebre Poët, et mon cher ami
a Debrecin