MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Bek Pálnak
Debrecen, 1804. szeptember 14.
Debretzen. Szept. 14d. 1804.

Tekintetes Úr!

A’ millyen örömérzéssel vala*
vala A v a’-ból javítva.
szerentsém venni a’ Tekintetes Úrnak erántam mutatott Kegyességét, szint’ ollyan szomorú sajnálkozással kell kijelentenem, hogy ma és holnap a’ Tekintetes Úr’ parantsolatját nem telyesíthetem. A’ melly kis Museumot a’ nyáron magamnak apródonként rakattam, holnap kezdik vakolni, ablakait ’s ajtait béhelyheztetni, melly az én jelenlétem nélkűl rosszúl menne véghez. Másoktól hosszas Apologiával kérném az engedelmet: a’ Tekintetes Úrra nézve elégnek tartom az okot egyűgyűen megmondani; és bizonnyal tudom, hogy a’ Megengedésről*
Megengedésről A gen olvashatatlan betűkből javítva.
telyes bizodalommal reménylhetek, mellyet alázatosan ki is instálok.
Csókolom az Asszonyságnak Ő Nagyságának kezeit, és míg a’ jövő Hét’ elején udvarolhatnék is, tökélletes tisztelettel maradok
a’ Tekintetes Úrnak
alázatos szolgája
Csokonay Mihály.
mk.