MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Bod János – Csokonai Vitéz Mihálynak
Báránd, 1804. augusztus 19.

Kedves Barátom Uram.

E’ fojó Hónapnak 16dikánn Mélt. Rhédei Lajos Ur, itt Bárándonn keresztűl menvénn, hozzám be jőtt, és kevés Beszélgetésünk után mindjárt Barátom Uramat hozta elő, még pedig le irhatatlan jó indulat lévén benne Barátom Uram eránt, nem adhatom Barátom Uramnak mostani levelembe azt mind tudtára amiket beszélt, és mitsoda ajánlásokat, áldozatokat emlegetett meljeket tejéndő lesz Barátom Urammal – Ha élek jövő héten be megyek és mindenekről tulajdon magam fogom tudósitani Barátom Uramat. Az én kezembe adott ez a’ Jó Ur 100 Rhforintos bankót, hogy magam adjam kezibe Barátom Uramnak azzal a jelentéssel, hogy e’ még tsak kezdete az Ő Jószivűségének, meljel mig él tetézni fogja Barátom Uramonn szakadatlanul amaga szivességét. Én azért ezen Jó Uramnak méltatlan ugyan, de kedves szolgája lévén, jövő héten beviszem a száz Rhénest, és kezibe adom Barátom Uramnak amondándókkal. Ugyis gondolkodtam ugyan hogy talám már kiis érkezne jőni Barátom Uram, és majd itt adom kezibe, de nem tudván előre azidőt ameljbe hozzánk ki jő, tsak be viszem, hiszen azutánis megtartya tudom Barátom Uram az igéretet, és meglátogat. Most hát nem lévén betsűlletes ember akitől be kűldjem, várjon Barátom Uram oljan jószivel, amiljennel én, jővő héten be nyargalok. Addigis előre jelentem, hogy Rhédei Urnak, aki 3 hét mulva itt lesz ismét, minden munkáiból egyet keszittsen Barátom Uram, mert amint mondja mégpedig sajnálva eggyet-se látott még – Kleiszt, Dorottya, Amaríllis – ezekenkivűlis amik kezinél vagynak vagy lehetnek Barátom Uramnak keszittessen számára – én oda adtam Akis Amaríllíst az utra; és örűlt hogy éppen oljan alkalmatosságra való munka, amiljen állapotról most igen szeret fantazirozni – Tisztelem a’ Nagy Asszonyt: Barátom Uramat pedig csókolom ’s maradok
Kedves Barátom Uramnak

Bárándonn 1804. 19 Aug.
igazszivű baráttya
BJmk.

[Címzés:]

à Monsieur
Monsieur Michel de Csokonai,
noble Hongrois, avec profond resp.
à Debretzen

A’ száz Rhénesnek oljan nagy historiája lesz, hogy megtart egy nap beszéllni –