MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Perecsényi Nagy László – Csokonai Vitéz Mihálynak
Almás, 1804. augusztus 15.

Peretsényi Nagy László T. N. Arad Vármegye Eskűttye,
és a’ Jenai mind a’ Két Tudós Tarsaságnak Tagja –
Nagy érdemű Csokonai Vitéz Mihály Urnak
Tiszteletet ’s Egességet izen!

Hires nevénél hiresebb múnkái előttem isméretesek lévén, nagy betsűletemnek tartom olly férfitól Levelet nyerni, a’ ki minden tudós Hazafinak tiszteletére méltó, és különös kivánással, valami tsinos Eszétől származik, annak Meglátása ohajtó – epekedem e’ végből azon, hogy a’ Leveledre Baratom! mind kivűl, mind belől a’ 12 könyvpéldánnyának elkűldése, vagy is a’ hozzám érkezendő Nyaláb felvólt jegyezve – mindazon által tsupán tsak a’ puszta Levél kűldetett hozzám Tiszt: Takáts Károly Urtól – esenkedem azért, ’s nyughatatlankodom mind addig, még azon könyvekben Szemem nem fog gyönyörkődni – mellyeket Váradi Dió-verő Vásárkor Peretsenyi Nagy István a’ Váradi Káptalan Actuariussához és Fori-Inspectorához, Ötsemhez méltoztatnál kűldeni – a’ ki nékem Leveled után jó moddal, mint más egyebet, kezemhez szólgáltattandgya – Igaz ugyan, hogy itt is ingyen szeretnek ólvasni – és magam is Szemérmes vagyok illyetén árúlásban, mivel a’ Várostól – Aradtól is félrébb, távulyabb Almáson lakom a’ Ns. Megye Quártely házában – és nékem is vóltak eladó munkáim, de mind ingyen! ragadva elkeltek – –
Mindazonáltal talán az idegen Portékának – külföldi Művnek jobb ára – ’s kelete lészen – én fogok igyekezni benne, tsak küld-ell – továbbá Levelezésedbe, és hazafi szivedbe ajánlom minden Lépésemet ’s munkamat, magamat – Élj – szerentsessen –

 Költt Almason 15dik
Augusti 1804.

[Címzés:]

Aradról
Nemzetes Nagyérdemű
Csokonai Vitéz Mihály Urnak
minden Tisztelettel kűldetik
Per Várad
Debretzembe

Tisztelem Buda Esaias – és a’ Mettző Tarsaságot ha ugyan, róllam valamit tudnak –
a’ Levél a’ múlt Hóldnapban iratatott, és én ma vettem – késő posta!!