MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Vályi Nagy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak
Sárospatak, 1804. június 21.

Nemzetes Úr!
Tellyes bizodalmú Barátom Uram!

Sem a’ Virág-napi Ujjhelyi Vásárkor; sem Sz. György Napjára, az alkalmatosság’ nem létte miatt, a’ penzt el-nem kűldhettem. Most azért kűldöm György Jósef Uram által 19. Rf. és 36 xt; az 50 exemplárért per 24 xr esett vólna 20 Rf; de eggy exemplárt, a’ mint barátságosan meg-igérni méltóztatott, magamnak meg-tartottam – Valami kis Recepissét a’ kezében az emlitett Ifjú betsülletes embernek adni méltóztassa – Felette meg-sokasodván bajaim, most hosszabban nem írhatok; mellyről alázatosan engedelmet kérek – Ki-is magamat ismért betses indúlatiba ajánlván, meg-kü[lön]böztetett*
A pecsét leszakított egy kis darabot a papírból, a hiányzó betűket em.
jó indúlattal maradtam S. Patakon 21dik Jun.1804.
Az Urnak,
mint bizodalmas Barátom Uramnak
alázatos kész szolgája
Nagy Ferentz
S.Pataki Professor
mgk.

[Címzés:]

Az Úrnak
Nemes és Nemzetes Csokonai-Vitéz Mihály Úrnak,
Hazánk Poëtájának,
tellyes bizodalommal ajánlom.
Debretzenbenn.