MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak
Bécs, 1804. március 4.
Bétsben Mártz 4dikén 1804.
Csokonay Vitéz Mihály Urnak*
A megszólítás mellé betoldva.

Kedves Édes Barátom!
Tsak ötöd*
ötöt em.
napja hogy a’ házból kimehetek: a’ betegség nagyon meg szűrt. Azután hogy az én Kedves Feleségem az Úrnak irt, ismét roszszabbúl lettem. Most már pedig a’ dolgom felette sok. A’ Lexicon 2dik Részének 2dik Darabja a’ héten elkészül; bártsak leküldhetnem Jósef napra. Küldök itt egy Tsomóban Nemes Institoris Gábor Úr által.
1. 100 darab Kótákat, és még 9 Ex. Velin papiroson.
2. Odes d’Anacréon. de 31 ft. ’s egynehány kr. a’ mint bele van irva. Degentől. Sem az Anthologia Persicát sem a Specimen Poëseos Persicae nem kaphatom sohol Bétsben!!! Revitzky itt nyomtattatott, de elfogyott már.
3. Kosovich XII Magyarját.
4. Anakreon rezének, mellyet Czetter Úr megjobbított 2 nyomott Exemplumát, bártsak erről többet írhatnék; de a’ kezem erőtlen és a’ szemem!!
5. Küldöm a’ hibázott A B C D X Hh. árkusokat is.
Lerajzoltattam én itt Anakreont a’ Császári Bibliothekában*
Biblithekában em.
’s szóllottam is Czetterrel eránta 18 ft kíván úgy lejendő igen szép kimetszéséért. Be sajnálom, hogy haza nem küldötte most leküldém vala!! de ő hozzám jó egy óranyira lakik!
Az Értekezések már Engel Úr kezében vagynak: duplumba küldje Lelkem Barátom az Úr a’ többit is nehéz itt íratni.
Tsak dolgaim szűnjenek és erősödjem; tüstént, felelek pontról pontra.
Csókolom Kedves Barátomat Császár Jósefet, ne vegye hidegség jelének hogy nem írtam: írok ezután, ha az akadályok elhárulnak, – hiszen fő gyönyörűségem ez nekem, ha jó Barátimmal legalább így beszélgethetek. Tsokolja Kedves Feleségem mind kettőjöket Lelkeim! Éljen szerentsésen, boldogíttsa Nemes tzeljaiban Hazánk jó Istene, ezt ohajtja hóltig híve


Nagy Érdemű
Nemes Csokonay Vitéz Mihály Úrnak
Debreczenben.
Márton

[Címzés:]

Wien.
Nagy Érdemű
Nemes és Vitézlő Csokonay Vitéz Mihály Úrnak
tisztelettel
p. Ofen.
Debreczenben