MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak
Nagymegyer, 1803. augusztus 25.

Kedves Uram Bátyám

Jól tudom, hogy egy néhány tzifra teremtettét küldött Uram Bátyám hozzám, de semmi. Én igaz lelkemre meg vallom, hogy oly szivesen igyekeztem azon, a mire hozzám küldött levelében kért Uram Bátyám, hogy még, de az átkozott árvíz miatt éppen tsak egy lépést sem tehettem Komárom felé egész 5 Hetekig; már most valamennyire meg szűnvén, éppen a Tegnapi napon mentem fogadott alkalmatossagon Kotsís Ferkóhoz, kivel is ugyan tsak meg hartzoltam Uram Bátyám mellett, észre vévén benne az eránta való hűségtelenséget*
hűségtelen em.
s Szeretetlenséget; Annyira meg bolondúlt a Ferkó, hogy tsak ezt a kis Czedulatskát is alig tudtam vélle iratni képtelen természet van benne, holott pedig most legközelebb is tsak kevésbé maradtt meg az ágon, hogy alatta le nem törték. A mi a Könyveit illeti Uram Bátyámnak, azzal hogy mit tselekedjem nem tudom, ha tsak az ezt követő Pesti Vásárkor; azzal akeves Summával edjütt le nem küldöm, e kívül már mostanában más módot nem is látok; mivel Ferkó meg esküdtt, hogy ő többet utánna nem jár, hanem énnékem által adja, de tsak akkor a’ mikor én őtet ki elégítem. Irja meg hát énnékem K Uram Bátyám mennél hamarébb, hogy mit fizessek néki, és ha a jövő Pesti Vásárig nem várakozhatik UrB azt az elmaradott kevés Summát a Könyvekkel eggyütt, hogy mi moddal küldjem le. A Sz[ent] I[ste]n vegye körül minden jó áldomásaival K Ur: B

 d. 25a August.
1803
E.I.

[Címzés:]

N. Megyerről
Az Urnak
Az Urnak V. Csokonai Mihály Uramnak egész tisztelettel
p. Occ.
Darabos Uttzán
Debretzenben

Sietve irám
NB Ha még életben van az édes annya igen igen nagyon tisztelem