MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak
Bécs, 1803. június 17. után

Valahára tsak ugyan kiszabadúltt az Anakreon a’ Censurárol: ezért eleget tusakodtam E – Urral. De lehetetlen vólt masképpen. Junius 17-dikén irta alá ezt: Elhagyván azokat mellyek a’ Fels. M. Cancellária nyilvánságos parantsolatjából kitöröltettek nyomtattassék ki. Ezt az originálisról majd leírom, a’ mint van; de a’ melly most a’ Typogr. leven, hozzá nem férhetek. A’ nyomtatásról
1. A’ Munkát sok okokra nézve mind író papirosra nyomtattattam, mint az itt lévő Exemplár Nro. I. Ez a’ papiros 500 Exempláron 25 ft. de egynehány kontz még meg maradt; mennyi, nem tudom még most.
2. Basiliai papirosra nyomtattattam 12 exemplárt. eggyet Tiszt. Nagy Gábor Úr el vett.
3. Az elejére magam fejétől ezt a’ kis fatyút mettszettem, jó leszsz e? Annyiban talán jó leszsz hogy a’ metszése ajándék. Ez is jó, de ha más kell mást metszetnék, mit? elvárom, mert ezt tsak ezen 2 Ex. nyomattam.
4. Ennek boríték kellene már, de:
a. Az Anakreon képét két metszőnek is megmutattam, ’s mind a’ kettő igen igen ótsarolja, a’ könyv eleibe: egyéb eránt a’ munkát, mint Dilletantokét igen tsudálják. – A Csisiot hoszszas volna leirni. Az a’ menkü fejér szakáll eltsufítja. Ezt meglehet jobbíttatni, kevésbe kerűl, de még szebb volna újra mettszetni.
b. E’ leszsz hát a’ boríték homlokán, t. i. Anakreon: ’s alatta a’ versek az mint tudva van.
c. De hát a’ boríték agyán mi legyen?
 Vagy
Tsak tzifraságot mettszessünk borítéknak ’s a’ közepébe annak az első oldalra valamit kell gondolni, ’s utól pedig mettszessük ezeket az én egynehány verseimet ha megérdemlik, mert ebben annál az egy vágásnál egyéb semmi sints, a’ mi poétától származhatnék, hanem van még benne valami, de azt tsak én érzem, ’s érzettem mikor irtam.
Ha pedig az első oldalon Anakreon leszsz, hátúl pedig más, úgy is ki lehet talán ezeket az Induló Anakreonhoz irt sorokat belöl a’ hátulsó levélre nyomtattatni.
Mind ezekre valaszszát várom Édes Kedves Barátom Az Urnak.
Én Kis Istvánnál tétettem rendelést a’ Pillangok eránt, akor magam igen igen roszszúl vóltam, ’s le mentem Magyar Országra a’ hol két hetig mulattam.
Itt eladtam vólt mar 40 Pill. de kiknek, azt tudom, és így ha még praefatio etc. jön, azt is kézhez adhatom. Mi legyen ára az Anakreonak; 24 X.?
Ezeket sietve írám, igen sietve mert ez az igen jó Úr kitől nem örömest válok meg, már megy.