MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Öt könyvnyomtatónak
Debrecen, 1803. március 1.

Nagy Érdemű Úr!

Kérem méltóztasson a’ mostani Pesti vásár*
vásár<kor>
alkalmatosságával engemet erről punctualiter tudósítani, hogy 7. vagy 8 árkusból álló Verses Munkámat 500 Explárban (a’ mellyek közzűl 10 feín Hollandiai, 10 pedig jóféle irópapirosra*
irópapirosra A második ir olvashatatlan betűkből javítva.
légyen) in 8vo minori ollyan betűkkel és ollyan papirosra ’s ollyan rítkán, mint ahogy*
ahogy <v…> Az áthúzott szó fölé írva.
a’ tőlem fordított Kleiszt vagyon, érkezik*
érkezik Az é k-ból javítva.
é az Úr kinyomtatni? és mennyi idő alatt?*
mennyi idő alatt? <mikorára?> Az áthúzott szó fölé írva.
és árkusát mennyiért? Mihelytt az Úrnak válaszát venni fogom, azonnal kezéhez kűldöm a’ Kézírást. Hanem arról is kikérem az Úrnak tudósítását, hogy az Úr mellett lévő Censorhoz mennyire bízhatni? én a’ Status’ dolgában a’ világért sem akarok belé avatkozni, hanem restelleném, ha némelly ártatlan tréfáimért a’ Poemáimat*
a Poémáimat Az a’ utólag betoldva.
megherélné, rángatná és éktelenítené a’ Censor Úr. Ha az Exemplárok idővel elkészűlnének: tsak Pesten kellene őket letenni Institoris Úr’ Könyves boltjában, jól bépakolván. Válaszát is ott tessék most az Úrnak letenni, onnan kezemhez szolgáltatódik. Tellyes tísztelettel maradok
az Úrnak

Debretzenb.*
A rövidítés föloldva: Debretzenben.
1a Mart.
1803.
alázatos szolgája
– – mk.

1/ Marmarossi Gottlieb Antal.
2/ Weber Simon Péter.
3/ Trattner Mátyás.
4/ Gottlieb Ferentz.
5/ Weinmüllerné.