MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak
Bécs, 1803. február 15.

Csak ugyan kapék egy kis papirost.
Kérem az Urat, édes Barátom, mennyen el Prof. Sárváry Urhoz, ’s tiszteletem mellett mondja ezt:

Vettem a’ pénzt mind az Ujságokért, mind a’ praenumeransokét. Irnom lehetetlen: felette nagy Confusióba vagyunk.
Mgs. Görög Úrnak kéntelen voltam meg mondani, hogy jött számára kőnyv, hanem kőttetem, ugyan akkor megmondtam azt is, miért hogy kőtetlen jöttek.
Esterházy Pál Ő Hgségének magam által adom ha kész leszsz a’ könyvet.
’S Majd akkor bőven írok.
Adieu.