MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak
Bécs, 1803. február ?12.

Lehetetlen irnom, Kedves Édes Barátom! Tegnap előtt kaptuk viszsza gyönyörű Verseit a’ Mgs. Censortól, és így telyes lehetetlenség vólt azokat kinyomtattatnunk, a’ mit felette fájdalmas szívvel kell jelentenem. A’ Kótákat megjobbítattam. Beteg vóltam; nem lehetett ez után is járnom, mert már eddig kész vólna. A’ Mélt Rhedey-Úrét tsak ugyan, nóha tulajdon költségen, kinyomtattatám. Illyen betűkkel leszsz az Anakreon, így az Áriák is. Ez a’ Basíliai papiros felséges! Soha ne nyomtattassa, gyönyörü Munkáit Édes Lelkem másutt, itt mind Felségesen kinyomtattatom én, és reménylem oltsóbban mint Kassán a’ hol azomban többet nyomtatnak!!! Meg se néztem a’ szemrehányást, ha hiba van benne megjobbítom. Adieu Édes Lelkem!!!