MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnének
Debrecen, 1803. január 19.

N. Mélt: Grófné, Klmes Asszm!*
A rövidítés föloldva: Kegyelmes Asszonyom.
– Volt örömöm, szerentsém és betsűletem a’ N. Mélt. Gróf Ő Excájának erántam érdemem felett kinyilatkoztatott*
kinyilatkoztatott A n f-ből (vagy s-ből) javítva.
Kegyes Grátziáját minapi Leveléből olvasni, és érezni: melly*
melly<et>
példátlan Indúlatját egy olly Nemes Nagynak, tudom, hogy az Excád érettem tett Közbenjárása is öregbített: ahonnan a’ legfelsőbb Grádusra van emelve Excád eránt való tiszteletem és örökös háládatosságom.
Szomorú napjaimban is az elragadtatásig*
elragadtatásig A harmadik a é-ből javítva.
örvendettem az Excátok boldog Jubiléumának; melly Enthousiasmusom öröm Könnyekbe olvadott fel, ’s azon csekély odába;*
odába<n>
a’ mellyet még az ősszel felküldöttem a’ kiadás végett a’ Mr. Hirmondóba, de a’ mint a’ múlt*
a mt [ = mint] <Bécsből> A mt utólag toldva a sor végére.
héten irták Bétsi Barátim eltévelyedett. Bátorkodom tehát most magának Excelládnak lábainál letenni, azon két Kleissttal, mellyet ide zárok: méltóztassa őket úgy venni Excád mint csekély, de érzékeny és háládatos szívből*
és <tisz> háládatos szívből <s tisztelő kezekből> származott A <tisztelő> fölött másik áthúzott szó áll: <igazán>.
származott Zálogát annak a’ mélly tiszteletnek, mellyel holtig való kötelességem szerént maradok
N: Mélt. Grófné! Excádnak alázatos kész szolg.*
Excádnak <lekötelezett> alázatos kész szolg. A rövidítés föloldva: szolgája.
Cs. M. mk.
Debretz. 19 Jan. 1803.