MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – [?Deáki Istvánnak]
Debrecen, 1803 január közepe-február közepe

Márton Jósef Úrnak Magyar és Német Lexiconja, már a’ Sajtó alatt vagyon: mikorra kerűl ki, bizonyosan nem tudhatni, de, hogy sokára nem halad, reménylhetni. – A’ Debretzeni Ifjúság eránt való különös hajlandóságából jelenti általam, hogy noha a’ Praenumeratió’ ideje már régen eltőlt, ’s az Előre fizetőknek száma is haladván az 1300-at, már praenumeransok nélkűl is végre hajthatna egy olly költséges Munkának Kiadását*
Kiadását <nyomtatását> Az áthúzott szó fölé írva.
a’ mellynek árkusa 34 Rftért*
Rftért Az ért ot-ból javítva.
nyomtatódik, sőt a’ mi több, a’ munkának*
mun<ka tsak>kának Az áthúzott előtt még egy változatot is kipróbált Csokonai: munkához; a rag a sor alatt volt betoldva.
az árra tsaknem haladja a’ praenumerationalis taxát: mégis abban*
abban <azt> Az áthúzott szó fölé írva.
az egynéhány Exemplárban*
Exemplárban A ban nak-ból, a sorban a második a az-ból javítva.
való veszteségét, a’ mire a’ Debretzeni Tanúló Ifjúság praenumerálni kíván, nem sajnálja*
kíván, <feláld> nem sajnálja
ezen Anyaoskoláért, ’s a’ Német Nyelv tanúlásának itt lejendő könnyebbítéséért feláldozni. A’ Munka terjed 57 árkusra, és mintegy három annyi lesz, mint az eddig kézbe forgott oskolai Lexiconja.
A’ kiknek tehát a’ Munkát megszerezni kedvek vagyon: ne sajnálják a’ praenumeralni való Taxát ~ 2 f. 00 Xrt*
A számok idegen kéztől eredő betoldások.
Contrascriba Uramnál Szeredai*
Szeredai<g> Az a fölött áthúzott ékezet.
4 óráig letenni. Az úgy nevezett Ladenpreis, vagyis köz árra a’ Lexiconnak*
Lexikonnak A második n t-ből javítva.
, azoknak tudniillik a’ kik nem praenumeráltak harmadfél annyi lesz, ~ 5. f. 00 Xr.*
A számok idegen kéztől eredő betoldások.
Ne sajnálják azokkal*
azokkal A kal nak-ból javítva.
is, a’ kik a’ Városon laknak, ezt a’ Tudósítást az említett ideig közölni.
A’ kik a’ nevezett Lexiconnak Plánumát eléggé nem esmérik, olvashatnak felőle a’ Márton Úr’ Tudósításában, mellyet Bétsben nyomtattatott*
nyomtattatott <nyomtattak> Az áthúzott szó az áthúzás előtt még javítva, ez azonban olvashatatlan.
ki, és Contrascriba Uramtól a’ megolvasásra kikérhetni.

Ne sajnálja az Úr ezt a’ Publicatiót leíratni, és elhordoztatni; a’ pénz nem jut eszembe, pótolja ki az Úr.
Csokonay
mk.