MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak
Bécs, 1803. január 7.
Bétsben 7-dik Jan. 1803.ban*
A dátum a lap bal felső sarkában van.

Barátom! Meltsgs. Rhedey Lajos Úr az a’ nemes lelkű Hazafi a’ ki a’ most kiadandó Lexiconra egynehány száz forintot ajánlott. – Kérünk tehát, hogy az ide zárt szép Deák verseket fórdítsd le Magyarra; hogy mi azokat a’ deákkal egygyütt kiadhassuk az Ujság mellett. – Már ezt megengedi a’ Mgs. Censor Úr, nem úgy mint a’ Svajtzeri Szabadság fáról szólló eneket. – (Azza[l]*
Azza em.
a’ fordítással megelégedett Görög Úr, de meg is lehetett.) Azomban tsak ugyan azt mondta, hogy Originálisnak sokkal jobb a’ Te eszed Barátom!
A Lexiconra, szeretném ha Debreczenbe sokan fizetnének előre ezen az okon.
I. A’ Lexicon többe kerűl annál, mint a’ mennyi az ára praenumeratióra, de ezt nem akartuk ki trombitálni. Minden árkus 32 forintba kerűl, pedig leszsz a’ két rész mintegy 120 árkus.
2. Nem nyomtattatunk több exemplárt 1000 nél, mert ki győzné pénzel, ’s papirost se kaphatnánk.
A’ ki tehát praenumerál nyertes leszsz, mert azután 5 forinton se kap exemplárt. Mi azt gondoltuk hogy mintegy 300, 400 praenumeráns leszsz, ’s már is több van 500 nál, pedig tsak 6 helyről, még Patakról sem jött. –
Nem jó volna é a’ Debr. Colleg. Seniorával ezt a’ tudósítást elhordoztatni egy listával házról há[z]ra,*
hára em.
hogy praenumeráljon a’ kinek tetszik. – Én ezt kedvezésböl tselekszem; ’s ha nem tsinálják, az ő károk.
Így akarjuk megtanítni a’ Publicumot, hogy mászszor praenumeráljon!!!