MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Trattner Mátyás – Csokonai Vitéz Mihálynak
Pest, 1802. szeptember 8.
Pesten die 8vo Sept.
1802.

Nagy Érdemű drága Úr!

Kezemhez vettem ugyan az Úrnak levelét, mellyből azt értettem, hogy nálam ki akarja az Úr nyomtattatni a’ Munkáját, mellyet én szivessen fel-válalom, ha az alkú sok nem tetszeni fog az Úrnak; mert most itt minálunk Pesten nagyon drága a’ papiros, és még nem is kaphat az ember, mindazonáltal a’ legalsó arrán (az az árkussát 8 forintért) ki nyomtatom; az Exemplárok száma lészen, a’ mint az Úr határozta, az az 500, mellyek közzűl 6 Hollandiai, 6 pedig Postapapirosra lészen; ha evvel az alkúval meg elégszik az Úr, tehát betsűletemnek tartom ha most és jövendőben is szolgálhatok az Úrnak. Én ugyan előbb válaszat adtam volna az Úrnak, ha a’ Vásár benne nem hátráltatott vólna.
Mellyel maradok az Úrnak
kész szolgája
Trattner Mátyás
K. pr. könyvnyomtató.

[Címzés:]

Pestről
Az Úrnak
Csokonay Mihály Úrnak tisztelettel adassék
Debretzen