MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Weinmüller Klára – Csokonai Vitéz Mihálynak
Komárom, 1802. augusztus 12.

Drága Csokonaÿ Úr!

Betses túdósíttó Levelét az Urnak igen szivessen vévén arra – ezeket felelem: Hogy a’ Nyomtatvánnya az Úrnak áll 6. egész Árkusbol, Árkussát ki alkudtam az Urral 6 ft és 30. Xrokban, ’s igy tehát – az járó Summa éppen 39. Forintokat tészen. – Ezen – 39. Forintokat tessék Spah Gábor Úr Debreczenyi Kalmárnál le tenni. Ki – is – tett alázatos Kérésemre és ezen dologban közben-jőtt Plenipotentiamra az Urat Azokrol efficaciter egyszeriben fogja quietálni-is, és én nékem az pénzt minden hátra maradás nélkűl föl kűldeni; Tovább, a’ Nyomtatványokat mind itt, mind a’ múlt Medárdusi Vásárkor Pesten nálam keresték, de minthogy félben hagyott Munka, meg vételekkel nem igen sűrgettek; Azomban ha még-is találkoznának Vevők, e’ részben-is szivessen szolgállok az Urnak, tsak hogy túdósittó Levele által az Árát határozza-meg az Úr, és az én 39. Forintomat az emlitett Úrnal hová hamarébb le tenni ne terheltessen: maradván
Az Urnak

 Komárom 12a
 Augustÿ 802.
Kész Szolgállója
Weinműller Klára
mk.

A’ Szerentsétlen Történeten kiváltképen sajnakodok.