MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Erdődy Zsigmondnénak
Debrecen, 1802. július

Mélt: Grófné

Büszke voltam abba a’*
abba<, hogy> a’
szerentsémbe hogy noha mind talentomom mind*
mind Olvashatatlan szóból javítva.
személyem tsekély volt is, én*
is, <né-> én
vettem fel legelsőben a’ halhatatlan Czinderynk’ Nevét, ’s a’ Hazának és Nagyságodnak méltó panasszait egyűgyű lantomra. És ámbár ama’ fényes Installatiora öszvegyűltt Publicumnak némelly része előtt, mind versem mind magam kedvetlenséget*
magam <rovást kapott> kedvetlenséget
nyert miatta:*
nyert miatta <nyere általa> Az áthúzott szavak fölé írva, a nyert jött-ből javítva.
belső érzésem mindazáltal*
A sor fölött betoldva, előbb a belső érzésem előtt, majd ezt áthúzva mostani helyén.
’s abból származott kevély nyúgodalmam, felyűl emeltek engem*
engem Sor fölötti betoldás.
a’ köz lelkek’ ítéletén; ’s megelégedve*
’s <örömmel bizakodtam> megelégedve
bíztattam azzal*
azzal <vele> Az áthúzott szó fölé írva.
magamat, hogy a’ Czindery barátinak*
barátinak <Tisztelőinek> Az áthúzott szó fölé írva.
’s egy szeretetre és tiszteletre*
tiszteletre A második e olvashatatlan betűből javítva.
méltó szép Léleknek – ki az? a’ ki igy nem szóllott a’ szomorú Özvegyről? –*
ki az? a’ ki igy nem szóllott a’ szomorú Özvegyről? A sor fölött betoldva, mi gondolatjelekkel illesztettük a szövegbe.
helybehagyását megnyerhettem. Vajha szerentsém lehetett volna Nagyságodnak azt az érdemem felett való és tsupán természeti nemes Szívéből származott Grátziáját személlyesen megköszönnöm! ’s hóltig ditsekedhetnem véle,*
ditsekedhetnem <azzal> véle
hogy nékem*
nékem <ez> Az áthúzott szó fölé írva.
a’ Somogy Angyalának*
A k olvashatatlan betűkből javítva.
közelebbről udvarolni betsűletem volt! De a’ vakmerő nyavalyák, a’ méltó bánatnak útjain,*
útjain <neszével> Az áthúzott szó fölé írva.
bérontottak vala Nagyságodhoz, ’s Nagyságodat a’ temjénező*
temjénező <tisztelő> Az áthúzott szó fölé írva.
Világtól, engem pedig a’ Nagyságod ajtajától elzárának. Nem maradt tehát egyéb sorsom, hanem az a’ mélly*
mélly Sor fölötti betoldás, az m olvashatatlan betűből javítva.
tísztelet, mellyel Nagyságodnak belső és kűlső érdemeinek*
kűlső <érzésen> érdemeinek
adózni ’s a’ Grátziáknak Socratesként áldozni tartozom, ’s az a’ holtig való hálá, mellyre Nagyságod az én tsekély személyemet és Muzsámat lekötelezni méltóztatott. Illy indulatból bátorkodom most az én poétai munkáimnak*
az én <Munkái> poétai munkáimnak Az az a-ja olvashatatlan betűből javítva.
2d. Csomóját*
Csomóját A Cso köt-ből javítva.
(az első kijött N. Mélt. Gr. Széchényi Ferentzné Ő Excjának Pártfogása alatt) mellynek titulussa: LILLA, vagy az Érzékeny Dalok, Nagyságodnak tiszteletére ’s főhajtással*
’s <mélly> Az áthúzott szó fölé írva.
bényújtani; alázatosan könyörögvén Nagyságodnak,*
főhajtással <’s tellyes bizodalommal> bényújtani; alázatosan <instálv> könyörögvén Nagyságodnak
hogy Azt,*
Azt Az A olvashatatlan betűből javítva.
az én változhatatlan háládatosságomnak, kiváltképpen való tiszteletemnek, ’s annak a’ határtalan*
határtalan <szer tellyes> Az áthúzott szavak fölé írva.
bizodalomnak, mellyet*
mellyet A t l-ből javítva.
a’ Nagyságod Nemes lelkében ’s jó szívében helyheztetek,*
helyheztetek A z olvashatatlan betűből javítva.
egyűgyű*
egyűgyű <tsekély> Az áthúzott szó fölé írva.
de igaz jeléűl venni méltóztassék.*
méltóztassék A mél olvashatatlan betűkből javítva.
A’ Verseknek módja és foglalatja az a’ mi a’ Himfy Szerelmeinek: de, ha magamat meg nem tsalom, tsendesebb. A’ Nagyságodhoz*
A’ <Dedicatio> Nagyságodhoz
való Dedicatio is,*
Az is utólagos betoldás.
melly az első*
a<’>z <leg>első
Odát tészi, készen van, egy darabját mustráúl ide iktatom.
 Szép Lélek! gyönyörű Elme!
 Gyönyörű test lakossa! etc.
Mélt: Grófné! A’ Dedicatiót*
Dedicatiót Dedicatiókat-ból javítva.
tűrhetem, ha a’ tiszteletet tapasztalom rugójának,*
rugójának Az á ok-ból javítva.
mert ki ne kedvelné a’ Voltér ajánló leveleit? hanem*
hanem <de> Az áthúzott szó elé írva.
mikor a’ szemtelenségnek Eszközévé*
Eszközévé Az E e-ből javítva.
tétetik, a’ vásári*
tétetik, <tá sem tűrhetem> a’ vásári
éneklő Koldusokkal egy rubrikába*
egy <rangba> rubrikába
helyheztetem. – Én valamint*
Az Én utólag betoldva a sor fölött, a mondatkezdő betű javítatlan maradt, em.
a’ fennt tiszteltt Grófnénak Ő Excjának, úgy Nagyságodnak sem alkalmatlankodnám a’ nyomtatásra*
<ki>nyomtatásra
való Subsidiummal; inkább késleltetném Munkáimnak kiadását mint sem a’ szemérmes Músákat megpirító Kérésre vetemedném. De az a’ rettenetes tüzi Veszedelem, melly a’ múlt Jun. 11d. Napj. Városunkban 2000 házakat egy dél után elégetett, az én kis Sans-Soucimat is, hol a’ Músák karjai köztt nyugodalmas*
Köztt <mag> nyugodalmas
magánosságba éltem, ’s isoláltatva a’ Világtól érzésbe ’s gondolkodásba lappangottam, üszöggé és hamuvá tette: úgyhogy már most nem hogy a’ nyomtatásra, de jó ha a’ ház’ felépítésre elegendő tehetséggel bírhatok.*
elegendő <lehetek> tehetséggel bírhatok
– Nagyságod a’ Grátziák’ papnéja, mit mondok? maga az egyik Grátzia: én poéta vagyok ki a’ Grátziák hant-oltárát*
hant-oltárát hant-oltárin-ból javítva.
virágokkal akarom hinteni. Nagyságodnak szíve az Angyalokéig érzékeny: én szerentsétlenségbe estem. Minek kezdjem hát el a’ kőnyörgést?*
kőnyörgést Az é olvashatatlan betűből javítva.
minek halmozzam az indító okokat? Néma hallgatással ajánlom bé*
<Egy> Néma hallgatással <nyújtom bé> ajánlom bé
Nagyságodnak Múzsámmal együtt magamat, ’s kérem, légyen bizonyos érzékeny tiszteletéről*
érzékeny tiszteletéről Sor fölötti betoldás.
egy olly természeti embernek, ki hízelkedni tud is ugyan szeret is, de tsak azoknak kikbe elég érdemet lát – annyit mint Nagyságodban, – a’ kinek alázatos kéztsókolással maradok Debretz. etc. leköteleztetett szolg.