MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Fráter István – Csokonai Vitéz Mihálynak
Asszonyvására, 1802. május 2.

Kedves Csokonaim!

Igen sallynállom hogy Pleÿer meg nem esmert, akkor pedig mikor Erdöt veszen arendába igen nagyon szokott esmérni, de bizonyosan confundalt más Fráterrel – Mindenkor ugyan, de kivált most igen nagy szükségem van mind magamnak mind Feleségemnek az Úr nyájjas társaságára,*
Mindenkor … társaságára, E rész – feltehetően idegen kéz által – ceruzával aláhúzva.
’s ugyan azért baráttságosan kérem ne Sallynállyon ezen a’ Szekéren melly a’ gyermekeket be vitte hozzánk jőni pro maÿo leg alább, az alatt bé tellyesittem az Úrnak kívánságát is, melly azért hogy el haladt el nem múlt meg is. El várván tehát vagyok
Az Urnak

Aszszony Vásárán 2a Maÿ 802.
igaz szivű baráttya
Fráter István
mk.

[Címzés:]

à Monsieur
Monsieur Michaele de Csokonaÿ mon cher ami
à Debreczin