MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Bollyák János – Csokonai Vitéz Mihálynak
Biharnagybajom, 1802. március 28.

Ajánlom szives szolgálatomat.

Eszterházÿ Eö Herczegsége Deretskéi Fiscalissa Ttts Kováts Vágási Bothka Menyhárt Ur a fellyebb való Napokban nállam meg fordulván a 19dik Magyar Ujságban olvasta a Tudositást, hogy némely Magyar versek botsáttatnak ki, ugy mint a Kleist Tavaszsza. a 2dik Lilla, vagy az érzékeny Dalok. a 3dik Vitéz Dorottya, vagy is a Dámák Diadalma a Farsangon. Ezen kőnyvekre minthogy maganak nem haza, hanem más felé vólt uttya Praenumeratio végett nállam hagyott egy Rft. ollyan fel tétellel hogy azt a Tudositó Csokonai Vitéz Mihály Urnak Debreczenben a Collegium mellett lévő Házához vinném avagy kűldeném bé. Minthogy pedig sok dolgaim miatt magam el nem mehettem az 1 Rftot el kűldöttem, kérvén hogy erről igy Quietalni ne terheltessen. Hogy Bajomi Notarius Bollyak Janos Uram Deretskei Fiscalis Ttts Kováts Vágási Bothka Menyhárt Ur reszére Kleist, Lilla Vitéz Dorottya Magyar versekbe foglalt historiak eránt előre le tett egy Rftot recognoscalom. Sig. Debr. die et cetera.
Ha pedig immár vagynak a kezenél ezen munkák kőzzűl, ez alkalmatossággal ki kűldeni ne terheltessen. A midőn tisztelném maradok

NBajom 28a Marty 1802.
alázatos szolgája
Bollyák János mp.
Notarius.

[Címzés:]

A Reformatum Collegium mellett Csokonai Vitéz Mihály Ur Házában az ottan lakozonak adassek
Debreczen