MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak
?Komárom, 1802. március 10. körül

Kedves Uram Bátyám.

Jol tudom hogy régen óhajtja K Uram Bátyám a kedvezö választ; de imé óh fájdalom a helyébe megy a nem várt, vagy a kedvetlen válasz. En, míhelyt meg kaptam a’ levelet Tóth János Uramtól, abban az órában a ream bizott dologban el jártam; ti a Typografusnéval beszéltem; de az magát, nem hogy a most jövö pesti Vásárra; hanem a Jósef napira sem ajánlotta, mivel ígen sok fuvarra akadtt; az ezzel való beszélgetés tehát az nap meg esett; hanem a Censor ide haza nem lévén az után kellett várakoznom 5 nap és akkor meg jővén mindjárt kezébe szolgáltattam.
Sokszori instálásom után sem nyerhettem meg tőlle, hanem éppen ma egy hatalmas instántiamra kezemhez szólgáltatta egy énnékem küldött betsülletes levéllel eggyütt, a’ melyet is ide bé zárva a’ manuscriptummal eggyűtt kűldők. A Tarisznyát el küldöttem oda a hová kellett, a Könyvet pedig még Pesti Vásárban.
Ujság. 1o Drágaság. 2o Szép menyetske, meg pedig a Szarka Jánosé. Takó Leány Telekiből
Marcz.*
Marcz. Utána nem áll szám, a lentebb olvasható 1 az oldalszám, amely ugyanúgy ceruzával íródott, mint a lap bal szélén található könyvtári jelzet.
i j
E I.

Sietve irtam*
A lap aljára írva.
NB Igen nagyon tisztelem az Ifiasszonyt*
A lap bal szélén, haránt irányban.