MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Fráter István – Csokonai Vitéz Mihálynak
Asszonyvására, 1801. november 24.
Asszony-Vására 24dik 9br. 1801.

Kedves Csokonaim!

Haza érkezvén Házamhoz a’ múlt Aug. vége felé Pestről a’ Feleségemet olly sullyos nyavallyába találtam, mellyben 9. hetekig az ágyat nyomván, még most kezd fel lábbadozni. E’ rajtam ollyan tereh vólt, melly miá, minden Dólgaim follytatására, még a’ Philosophiam segéttségével is alkalmatlan vóltam. Vévén az Úrnak hozzám kűldőtt Levelét October kőzepénn, azon kőtellesegemnek sem tudtam eleget tenni, a’ mi előttem máskor minden Dólgaim félre tételével elsö szokott lenni; hogy tudni illik Válaszollyak –. Ennél fogva később válasz adásomat, reménylem az Úr baráttsága nékem vétkűl nem tulajdonittya, mert tudom meg tudja gondolni és fontolni, fellyül le irt fontos okaimat. Vegye jó szivvel tehát az Úr ha mind későn is ezen ide zárt assignatiom mellett való csekélly segedelmemet, és tartson számot tőllem ki telhetökbe tőbbekre is, mellyek által az Úr jó igyekezeteit elö mozditani mindenkor kész lészek maradván
Az Urnak
igaz szivű baráttya
Fráter István
mk.

[Címzés:]

À Monsieur
Monsieur Michaële de Csokonaÿ
mon cher Amie
par Debreczen Szólnok à Pesth