MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Mátyási József – Csokonai Vitéz Mihálynak
Fót, 1801. november 23.

Kedves Barátom

Generalis Fekete, a’ ki nékűnk Apolloban Apánk, az Urat egy nálam találtatott versdarabjáért, ’s az én ahoz ragasztott relatiom után, annyira meg kedvellette, hogy mind Munkáit mind kevés idő mulva személlyétis bővebben meg esmerni kivánja. Nekem magamnakis nehéz hogy az Ur Kőlteményeivel nem birok. Annakokáért ex Commisso kérem az Urat, hogy mind nyomtatott mind nyomtatatlan Darabjait velűnk haladék nélkűl kőzleni ne terheltessen. Betsűletére bizonyossan, de a’ mint értettem, hasznára is fog az Urnak válni. A’ Vármegye házában lakozo Cancellista Testvéremet*
Testverémet em.
eszkőzűl használhatja az Ur ki kűldésekben. A’ mellyeket belőlők viszsza kiván, híven kezébe fogjuk szolgáltatni. Eljen egésségben! kívánja
az Urnak

Foth. d. 23 Nov. 1801.
egyűgyű barátja
Mátyási Josef

[Címzés:]

A Monsieúr
Monsieúr Michel Csokonai Poéte tres célébre
à Pesth.