MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak
Pest, 1801. szeptember 26.

Pest. Sept. 26. 1801.

Barátom! Dolgaimnak rendbeszedetlen volta miatt mind ekkoráig nem irhattam: most tehát tudósítlak mindenről, valamit csak gondolok, hogy interessál tégedet. A nyomtattatás felette elkésett, mert még október 1-ső napján szabadúl ki a Censura alól: továbbá felette drága, a papirosnak kétszeres ára miatt. Kosztom és szobám ingyen van. Practica Geometriát és Hydraulicát fogok itten tanúlni, mellyben napjába 2 óra van, a Cursus pedig 2 esztendő, promotio elég volna, de subjectumok nincsenek. – Leveledet vettem, ismét datum nélkűl. Institoris úrnál kijegyzettem egy néhány könyvet, küldd fel hozzá a pénzt, és én [a] könyveket*
Az a hiányzik, em.
tőle kivévén, vagy Miskolcra, vagy Debrecenbe, a honnan a Szikszóra járóktól*
járókról Téves olvasat, em.
megkaphatod, leszállítom. Szathmáry barátunktól írtam volna, de elment hírem nélkűl: Prókátor!Vályi Lexikonjáért adj a mit akarsz, s küldd fel említett barátunktól. Szüreteljetek vígan, s képzeljetek magatok között, pöröljetek helyettem is a Gidával, ha ott lesz: Hattzadrum! Én pedig vasárnap felmegyek a*
Az a helyett e áll itt, em.
Szent Gellért hegyére egy butella jó budait vetvén a kaput-zsebbe; s napkeletre fordúlván, mint a zsidók, ti felétek, a Szent Gellért hideg tetemeinek csendes nyugvást, boldog feltámadást, tinéktek pedig víg szüretet, barátságos örömérzést kívánok; s minthogy mind ez, a mit Pesten tehetek, egy szüreti salvét iszom értetek: Bankó!!! – Jövő szeptembert Debrecenben, októbert a Judeumba töltöm, ha élsz és élek.
A Hírmondók ismét hívnak; vettem leveleket itt Pesten per Debrecen: azalatt pedig Debrecenben 1-ső Julius olta ingyen járatják újságjokat, és így még Pataki examen előtt elkezdték. Ma irok nekik is. – Ha Pesten való lakásomat könnyíteni kívánod, ezek azok, a mellyek közűl valamellyiket hozzám küldhetsz, dohány, írósvaj, sajt, gyertya, bor. A fának is szűkibe vagyunk: de te messze laksz. – Szűts Lajos bejár gyakran Pestre: már néki-kezd-szépűlni az ifjú. – Csohánynak ezen a terminuson senkihez se jött levele, de mondják, hogy most is Zsigárdon lakik, Kapitány és nagy kedvességű gyerek. Érdemei boldogítsák!!! A Dietát itt mindenek bizonyosnak tartják, hogy jövő tavaszra meglenne. Zichy Staatsminister: Magyar – Zichy: – – Gondold el s bámúlj! – Űrményi galliciai Gubernator 24,000 fizetéssel. Práy tegnap meghalt. A reformatusok templomának a helyét a múlt héten nézték ki a kecskeméti kapunál lévő szénapiacon: nagy lesz, és derekabb mint a lutheránusoké. A Magyar Theatrum mellett felette kezd ismét buzogni Pest vármegye, kivált a subs. V.*
S. Ispány Értelemszerűen em.
Ispány
Sz. Királyi úr, a németek theátrumát veszik meg, ezek pedig újat akarnak építeni. Derék dolog lenne az! Le[o]poldkor*
Lepoldkor em.
többet. – Tisztelem mind a két tekintetes asszonyékat, kezeiket csókolom, s magamat úri kedvekbe ajánlom. Jó szüretet kívánok! jót! még annál is jobbat!!! Szervusz Barátom! élj vígan: mikor jössz fel Pestre? Hopp! addig is élj vígan!
Csokonay m. k.