MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Pintér György – Csokonai Vitéz Mihálynak
Pest, 1801. szeptember 2.

Bizodalmas jó akaró Uram!

Méltóságos Gróf Festetits György Ő Nagysága méltóztatott reám bizni, hogy az Urnak azon el veszet 25. frtok. helyett, adandó alkalmatossággal más 25. frtokat Debreczenbe küldenék, vagy ha az Úr fel találnajönni, kezére adnék; mely sumának bizonyos el küldésére, leg alkalmatossab módot gondolok lenni, hogy az Úr valamely itt lévő barátyához vagy esmérősséhez küldje quietantiáját oly utasitással hogy engemet a Rácz Utszában az Arany Lakatnál a Kisseb-Seminarium mellet keressen fel ’s a pénzt vegye kezére; talán Kis István Compactor is meg tehetné, vagy valamellyik Kalmár. Egyéb aránt az Urnak tudositását el várván Szivességébe ajánlott kész tisztelettel maradok Pesten 2a Sept. 1801.
Az Urnak
alazatos szolgája
Pintér György mgk.
Fiscalis

[Címzés:]

Pestrűl
Az Urnak
Nemes Csokonyai Vitéz Mihály Uramnak
illő tisztelettel adassék
Debreczenbe