MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak
Debrecen, 1801. február 28.

Barátom! Mind ez ideig hozzád nem mehettem, mivel a’ Rheumatismus ismét elővévén a’ szobából sem eresztett ki: holnapra már levagyok kötelezve, Hétfőn meglátogatlak. Clavirra való Instructióm nints; Kótáimból ki elveszett, ki másnál van; majd haza hozatom. – Hanem, Barátom! egy tsomó Ruhát készíttetvén 20 Rf. kellene, kűldd el egy Petsétes Levélbe ezen betsűletes Siedertől: mihelyt Asszonyvásárára kimegyek,*
kimegyek A g k-ból javítva.
azonnal visszaadom. Ha egy 25 f. Bankótzédulát zársz petséted alá azt sem bánom, az 5 forintjából majd egy tsizmát állíttatok. Kérlek Barátom! most ne hagyj el szűkségembe: a’ Fráter Ház egy hét alatt alkalmatossá tesz az egész Summának megtérítésére. Debretzen 28a Febr. 1801.

[Címzés:]

Perillustri ac Generoso Domino
Gabrieli Nagy, Fiscali Procuratori, etcet.
Domi Sua. *
A címzés az összehajtott lap hátoldalán található.