MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Borbély Gábornénak
Debrecen, 1800. szeptember 18.

Tekintetes Ifjasszony!

A’ Szépség’ Ereje nem tsak a’ Bajnoki Szíven nagy, hanem a’ Poétát is tisztelettel ragadja el az Emberiség’ betsének éneklésére: sőt a’ legböltsebb Szókrates áldozatot tett a’ Grátziáknak. Három illyen Grátziákkal van a’ mi Alföldünknek is szerentséje ditsekedni: első a’ Tekintetes Asszony, azután Darvas Nanette, a’ harmadikat szabad legyen ki nem neveznem, hogy így kiki magára érthesse, ’s én a’ Szépek’ neheztelésétől, mellyet kerűlni szent kötelességem, szép módjával mentt lehessek. A’ kik a’ Grátziáknak áldoztak, rózsát vittek őnékiek: én is rózsa gyanánt udvarlok e’ kis Ajándékkal, mellynek színét a’ Selyem, illatját a’ benne lévő poézis tsinálja. Méltóztassa a’ Tekintetes Ifjasszony azzal a’ nyájas szívvel elfogadni, melly a’ Kellemesség’ Istenasszonykáinak belső tulajdona. Alázatos kéztsókolással maradok
a’ Tekintetes Asszonynak

Debretzenb. 18a Sept.
1800.
legkissebb tisztelője
Csokonay Mihály.
mk.