MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – [?Vályi Nagy Ferencnek]
Csurgó, 1800. február 25. körül

Érdemes Professor Úr,
Kedves Hazafi Barátom!

Örülök, hogy ez a’ jó alkalmatosságom adódott, mind régi hajlandóságomnak megmutatása mellett az Úr eránt való bizodalmamnak méltó Jelét mutatni, mind pedig egy Ifjatskának szerentséjének előmozdításából származni szokott Nemes Örömöt az Úrral költsönözni. Ugyanis
Ez a’ Legényke itt Csurgón tanúlván a’ szomszédba lakó érdemes Pr[a]eorans*
Preorans em.
Úrnak, mint jószívű Báttyának gondviselése*
gondviselese em.
alatt, most, hogy tzéljához közelebb essék, az én jóvá hagyásom, ’s tanátsaim mellett Patakra lement. Az Attya betsűletes, és tehetős Nemes Ember Bars Vármegyébe: maga a’ Gyerek jó természetű, és az én oktatásom alat[t]*
alat em.
Aratástól fogva már a’ Rhetoricat is tanulta, elvégezvén a’ periodusokról, Levélirásról*
Levelirásról em.
való kezdetet, a’ Simplex, és az Aphtoniana Chriát, és a’ Magyar Poesist. – Ha nem az Úrnak keze alá esik, kérem alázatossan méltóztassa a’*
a’ <e> competens
competens Professor Úrnak ezen én ajánlásom mellett recomendálni:*
recomendalni em.
ha pedig az Úr alatt tanúlni lesz szerentséje, már úgy nem is fárasztom magamat a’ sok Aúfführunggal,*
Aúffűuhrunggal em.
tellyes nyugodalommal örűlök úgy még előrelépésének. Hanem – jóllehet hogy ő tőle kitelik a maga*
magá az ékezet áthúzva.
kosztján való lakásis: mindazáltal örűlnék rajta, ha az Úr Professor Uram valami jótermészetű Úrfi mellé, kivált a’ kinek Domesticus Praeceptora volna, vagy valami épületes, és előkelő Deák mellé szinlené bé inasnak. Mellyet, hogy méltóztassék megtenni az Ur, bizodalmosan kéremis.
Többire magamat tapasztalt Nemes indulatiba, ’s költsönös Szívességébe ajánlván, tisztelettel, ’s barátsággal*
barátsaggal em.
maradok állandóul
Az Úr, Professor Uramnak
tisztaszívű kész szolgája
Csokonai V. Mihály