MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Csépán Istvánnak
Csurgó, 1799 november vége-december eleje


Tekintetes Fiscalis Uram!

Minthogy a’ téli napok békövetkeztek, instálom alázatossan, hogy míg a’ Professor Úr lejönne is, méltóztasson ezen*
ézen Az olvashatatlan betűből javítva, az ékezet javítatlan maradt, elhagytuk
dolgokról rendelést tetetni: úgymint elsőben Szobámnak és Classisomnak való Fárol, annakutánna mind a’ kettőnek fűtéséről, és utóljára még az előállott ejtszakákra nézve szükséges Gyertyáról. Ha én Conventióba nem szolgálok, szolgálatommal pedig továbbra is akar élni a’ Publicum: legalább a’ mindennapi Consumtiómról provideáljon; ne legyek tovább is kéntelen a’ gyertyátlan estvéken Nagy Gergelyné Asszonynak ’s magamnak terhére lenni, ’s a’ fütetlen hideg napokon ’s éjtszakákon ugyanott és a’ farkasordító Classisba sugorogni; vagy pedig ne legyek a’ Köz Derogamenre kéntelen magam fát vágni ’s elfűjteni. Én ugyan, minthogy Leveleim is haza sürgetnek, a’ hívatalt is tsak 8berig a’ Professor Úr’ lejöttének terminussáig vállaltam etc. tsak holmimért jöttem vissza 8ber végén: de Tanítványim’ tekintetére, ’s arra nézve, hogy a’ Csurgói Gymnasium’ ellenségi azt ne mondják, hogy két Ősz közbe 3 Tanítója volt, egyiket kitették, másik megúnta,*
megúnta Az m olvashatatlan betűből javítva.
harmadik ott hagyta, a’ negyedik esztendő alatt ért le ’s a’ t. a’ Tanításhoz fogtam, mellyet, ha szükség nints reám, kedvetlenség nélkűl félbehagyok. – Külömben magamat tapasztalt Fávorába ajánlván, változhatatlan tisztelettel mar.*
A rövidítést feloldva: maradok.
Tekintetes Fiscalis Uram
alázatos szolgája
Csokonay V. Mihály. mk.

[Címzés:]

Perillustri ac Generoso Domino, Domino Stephano Csepán de Györgyfalva, plurium Dominior.*
A rövidítést feloldva: Dominiorum.
Fiscali, VTractus Int. Simighien. Gymnasiiq Rftor.*
A rövidítéseket feloldva: Intrum Simighienrum Gymnasiique Refectorum.
Csurgoviensis VCuratori, Domino ac Fautori Singulariter colendissimo
Domi Suae.