MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Veres Izraelnek
Csurgó, 1799. augusztus 22.
Felsok. d. 22a. Aug. 1799.*
Felsok. d. 22a. A dátum hiányzó részét a fent mondottak értelmében, figyelembe véve a kiadások írásmódját em.

Édes Jó Barátom!

Szívességét, melly szerént a’ Porköpönyeg eránt szorgoskodni nem sajnállott, telyes indúlattal köszönöm. A’ tzifra Láda kúlts pedig megvan: ugyanis a’ FőBíró Úrnak visszatért Kotsissától a’ Szentai Vendégfogadósnénak is, a’ kinél osonnáztunk, hasonló kis futtábavaló Tzédulát írtam, mellyre ő másnap István Király napi Misére béajtatóskodván a’ Kultsot is kezemhez küldötte egy Czigányasszony által. Így*
által. <…> Így
tehát, mai napon a’ Tiszteletes Úr a’ Porköpönyegetis béküldvén, semmiben sints veszteségem. – Tisztelem a’ Tiszteletes Asszonytis, ’s minden jóknak kívánása mellett maradok állandóúl
az Úrnak Barátom Uramnak
tisztaszívű kész szolgája*
sz A hiányzó részt értelemszerűen s a kiadások alapján em.
Csokonay Vitéz Mihály*
M A hiányzó részt értelemszerűen s a kiadások alapján em.

[Címzés:]

Az Úrnak
Veres Izrael Uramnak
barátságosan.

Szobba.