MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak
Nagybajom, 1799. július 23.
Nagy Bajom. 23 Julÿ 1799.

Kedves Hazafi Barátom!

Petsét alatt jőtt Paqueteit az URnak kűldöm, Szokolaÿ adverzájával eggyűtt. Bárcsak az Ur is kűldőtte volna el János Bátyámnál maradott Canonnyaimat, benne lévő egy Intzával, Parapluet, egy pár magyar czizmamat.
Ezzel maradok az URnak
tiszta szivű kész szolg.
Sárkőzy
s. k.