MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Sándor Dánielnek
Komárom, 1798. január 19.
Komárom. 19 Jan. 1798.

Kedves Barátom Uram!


Nem régiben érkezvén haza, azonnal sajnos nyavalyába estem, a’ mellyböl tsak tegnap kezdtem enyhűlni. – A’ rövid időhöz képest sem akartam, indúlatomnak valamelly tsekély jeladását elmúlatni, ezen Levelkémben, vagy Levél-úrfiba, a’ melly tsak ollyan vett forma. – Barátom Uram! ha van az Úrnak szánkója, tsak szán-útat vegyen hozzá, ’s ki megyek egy verdung Fársángotskára a’ Csepi Seminariumba. – – Fel megy é az Úr Pestre Eskütt Jegyzőnek? pro ulteriori practizatione in partibus si…*
Stettner lapalji jegyzete: „a’ kipontozott … helyek a’ levél’ szélével leszakadtak”.
Foris Interpedaneis? – Morog*
Morog A kiadások Mozog alakot közölnek; Stettner kézírásában azonban a z és az r világosan elkülönül egymástól, nem téveszthető össze: itt r áll.
a’ Kotsis: e… ajánlom magamat Pataki szívességébe
Barátom Uramnak
jó ba…
Csok…
[Címzés:]

Az Úrnak Sándor Dániel Úrnak barátságosan*
Stettner lapalji jegyzete: „a’ czímen a’ barátságosan fölött az ó fölébe tett éket maga Cs. húzta keresztűl kétszer”. A címzés után Stettner jelölte a pecsét helyét is: (P. H.)
Csepen.