MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – [Szikszai Józsefnek]
Debrecen, 1795. november-december első fele

Az olasz Dictionariumot én Bethleni Uramnak hamar be vittem, miért? mert Némettel vagy Frantziával*
vagy Frantziával A sor fölött betoldva.
magyarázta, ’s tsak ollyan vólt, mint*
mint Sor fölötti betoldás.
a’ Vocabularium Malabarico – Sinicum. Obscura per obscura! azomba tsonka vólt tsak az M betűn kezdődött, és olly régi, hogy talám eggy idős vólt az Olasz Nyelvnek a’ Deákból való elromlásával. Leg alább a’ kötése is vólt eggynéhány 100 esztendős, mert ollyan tzímerek vóltak a’ tábláján, hogy az Akademiákba*
Akademiákba Az á olvashatatlan betűből javítva.
sok pénzt adtak vólna a’ fedeléért*
fedeléért A második é olvashatatlan betűből javítva.
a’ Heraldicum gazophylaciumba! etc.
Ha tsak ugyan ezért is nekem kell jót állani: ám legyen! mindenért állok, mig magam állok. Minden szájból ki veszem a’ panaszt, tsak értésemre adódjon, és a’ Collegiumba ne kelljen menni.
Fel – nem megyek: sokkal hathatósabb fogadásom tartja mint sem felmehessek. Első Novemberig tsak meglehetett vólna azt a’ tizeneggy forintot rajtam venni, a’ Bθeca Könyveirőlis eleget tétethettek vólna annyi ideig velem: ha olly Országos Huntzfut rámájára nem húztak vólnais; Könyveimet le tartóztatván. Ez szomorított meg engem annyira, hogy többé tsak feléis irtózom menni Collegiumunknak. Tselekedjék tehát Kedves Sénior Uramék azt, a’ mit jónak lenni látnak: minthogy már a’ keresztűl menésnek első lépését megtették; és hidjék el, hogy mindenre elkészűlt az ennél nagyobbakatis szenvedett, és még egésszen fel nem áldoztatott – szerentsétlen Csokonai. mk.