MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak
Debrecen, 1795. július-december

Tökélletes Barátom!

Én hozzád menni nem kívánok, tudod miért. Okát Szívemenn vagy Szívedenn kivűl keresd. Tsak eggyet mondok. – Setét felhő emelkedik a’ hegyek közűl, mormolva indul ki a’ nagy tengerre, fekete szárnyaival elfogja a’ fényt, ’s Eurusokat hajt két szárnyaival mint a’ Saskeselyű: mormol minden felé, a’ szarvas idétlent szűl, az eggyügyűség pedig ezt kiáltja félelemmel, Imé a’ Jehovának uralkodó szava!: jóltévő tseppjeit a’ tengerre és annak Kőszikláira hullatja, a’ termő mezők, a’ kedveskedő Kertek szomjan fonnyadnak el; a’ hasznos Jószág, az éneklő Madár-sereg tikkad szerte széllyel, a’ néma, a’ siket, az eggyűgyű Halakra hull az ő kevély zápora. – A’ setétség szönyege alól kipattan a’ Hatalmaskodó Mennykő, megréműlve, ájúlttann várja leromlását a’ Tenger és a’ Tenger mellyéke, egyedűl a’ Laurusonn zöldellik a’ bizodalom, szent élőfa ő, ’s szeretik őtet a’ Mennyeiek, és az örök Állandóság: affectált ropogással*
ropogással A pog olvashatatlan betűkből javítva.
tsap le a’ szent Mennykő a’ Tengernek tér vizébe, a’ barátságos Tseppek*
barátságos <Vi> Tseppek
külön válnak az ő Erőszakja miatt, ’s míg körűlöttök sustorékol nem mernek öszve forradni, de nem soká elalszik közttök annak haragja, és haragjával maga is elenyészik, úgymint a’ mellynek létele tsak az ő kegyetlenkedésébenn láttatik, a’ szelíd tseppek ismét öszvefolynak, öszveállanak, és az ő határikat halandó szem észre nem veheti, megtsendesedik körűlöttök a’ Vidék, a’ Napnak*
Napnak Az N ti-ből javítva.
tiszta fényje meglátszik ő bennek, és égi Malacia tündöklik rajtok: akkor a’ Mindenható*
Mindenható Az M olvashatatlan betűből javítva.
megtiszteli az ő lételeket, eggyűgyű Conchába zárja őket, ’s ottan gyöngyökké válnak, és a’ jövendő idő-Kor arany Koronát tsinál a’ Virtusnak, ’s annak ékesítésére rakja bé őket, hogy ott örökké tündököljenek. Barátom, hogy esik e’ meg a’ Szárazonn?

[Címzés:]
N. G. U.*
A címzés a második lap hátoldalán található, középen, a hajtás mentén haránt irányban.