MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak
Debrecen, 1794

Édes Barátom!

Szívességeddel lekötelezve vagyok! – Mind a’ Cantique de Cantiques-t, mind az Ecclesiaste-t szoról szóra leírtam, az alatta való Textussal, és Jegyzésekkel, de a’ tőled jelentett szükség olly szükre határozta az időt, hogy a’ Praefatiókat le nem irhattam. – A’ mi barátságunk*
barátsagunk em.
és studium communénk bizodalmat ád nékem annak kérésére, hogy fordítsd le az Epitre Dedicatoirét p. 253. az Avertissementet p. 255. az Avertissementet p. 268. és a’ Lettredu*
Helyesen: Lettre du.
Traducteur du Cantiquet p. 270. A’ melly helyek benne Deákúl vannak, azok tsak Deákúl maradjanak. Eggy délutánni órádat add nékem: ’s fordítsd le. – A’ Jónesből két verse van Hafeznek,*
van <?Poéta> Hafeznek
azt írom le, ’s akkor által adom. Estvére mindnyáját Danieltől felküldöm: akkor a’ fordítást is elvárom. Istenvéled!
Tisztelem N. S.-t.